Курсові роботи з кримінального процесу

Судово-психологічна експертиза

Теоретичні засади дослідження судово-психологічної експертизи. Нормативне регулювання використання спеціальних знань у новому Кримінальному процесуальному кодексі України. Теоретичні аспекти використання спеціальних психологічних знань у кримінальному проваджені. Аналіз особливостей призначення та проведення судово-психологічної експертизи. Поняття і компетенція судово-психологічної експертизи. Методи судово-психологічної експертизи. Призначення судово-психологічної експертизи та організація її провадження. Особливості проведення комплексних судово-психологічних експертиз.

ЗАКЛАД

- залог движимого имущества, когда оно передается залогодателем во владение залогодержателя либо остается у залогодателя (“твердый залог”), но под замком и печатью залогодержателя или с наложением знаков, свидетельствующих о залоге (этого обычно достаточно при 3. индивидуально-определенной вещи). На него распространяются правила ст. 334-358 ГК РФ о залоге, но с учетом особенностей, вытекающих из сущности самого 3. Наиболее распространенный вид 3. - получение гражданами ссуд в ломбарде под залог вещей (см. Залог вещей в ломбарде). Залогодержатель, если заложенное имущество поступает в его владение, может пользоваться предметом 3. только когда это предусмотрено договором (п. 3 ст. 546 ГК РФ); полученные при этом доходы могут быть направлены на покрытие расходов по содержанию заложенного либо засчитаны в погашение обеспеченного 3. долга или процентов по долгу.

Источник - legaldictionary.ru

Виклик обвинуваченого, що знаходиться на волі, до слідчого здійснюється повісткою, яка йому вручається під розписку з вказівкою часу вручення, або за допомогою засобів зв'язку (ч. 4 ст. 171, ч. 2 ст. 188 УПК). У повістці повинно бути вказано, хто викликається як обвинуваченого, куди і до кого, день і година явки, а також наслідки нез'явлення. У разі тимчасової відсутності обвинуваченого повістка для передачі йому вручається під розписку кому-небудь із спільно з ним проживаючих повнолітніх членів сім'ї або передається адміністрації по місцю його роботи або іншим особам і організаціям, які зобов'язані передати повістку за призначенням (ч. 3 ст. 188 УПК). Обвинувачений, який міститься під вартою, викликається через адміністрацію місця утримання під вартою. Обвинувачений не може притягати до відповідальності за нез'явлення по виклику без поважних причин, якщо був викликаний способом, не передбаченим законом. Поважними причинами нез'явлення по виклику визнаються: а) хвороба, що позбавляє обвинувачений взможності з'явитися; б) невчасне отримання обвинуваченим повістки; у) інші обставини, що позбавляють обвинувачений можливості з'явитися в призначений термін.
Адміністрація ИТУ привертає релігійні організації і окремих священнослужителів до обслуговування віруючих засуджених в основному на договірній основі. В даний час по ряду регіонів поміщено понад 30 таких договорів, угод

Курсові роботи з кримінального процесу