Курсові роботи з кримінального процесу

Кримінально-процесуальна відповідальність

Місце кримінально-процесуальної відповідальності в системі юридичної відповідальності. Юридична відповідальність: поняття та система. Поняття, ознаки та значення кримінально-процесуальної відповідальності. Підстава кримінально-процесуальної відповідальності. Визначення та характеристика заходів кримінально-процесуальної відповідальності. Система заходів кримінально-процесуальної відповідальності. Характеристика окремих заходів кримінально-процесуальної відповідальності.

ИСТИНА

доказанность суждения, его соответствие действительности.

Источник - legaldictionary.ru

Підозрюваний повинен бути допитаний не пізніше за 24 години з моменту винесення ухвали про збудження відносно нього кримінальної справи, за винятком випадків, коли місце знаходження підозрюваного не встановлене, або з моменту фактичного його затримання (ч. 2 ст. 46 УПК). Отримання і протоколювання свідчень підозрюваного проводиться з дотриманням загальних вимог, що пред'являються до виробництва допиту і складання протоколу (ч. 4 ст. 92 УПК).
Скоювання злочинів проти військової служби обумовлене зневажливим відношенням винних до встановленого порядку проходження військової служби, недостатнім військовим вихованням. Покарання за ці злочини переслідує як однієї з цілей військове виховання. Попереджувальні цілі покарання в таких випадках направлені перш за все на утримання військовослужбовців від злочинних посягань на військовий правопорядок1.

Курсові роботи з кримінального процесу