Курсові роботи з кримінального процесу

Невтручання в приватне життя як засада кримінального провадження

Теоретичні засади дослідження невтручання в приватне життя як засади кримінального провадження. Поняття і головні характеристики принципів права. Поняття та система принципів (засад) кримінального провадження. Аналіз особливостей дотримання засади про невтручання в приватне життя. Поняття засади невтручання у приватне життя як засіб для захисту особи у кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України. Невтручання у приватне життя при провадженні деяких слідчих (розшукових) дій.

ПЕНСИЯ

регулярные денежные выплаты, выплачиваемые гражданам, на основании действующего законодательства, при достижении определенного возраста, наступлении инвалидности, в случае потери кормильца, а также за выслугу лет, особые заслуги перед государством и др. Такие выплаты могут производиться как из госбюджета, так и из средств специальных пенсионных фондов, если данный гражданин является членом такого фонда.

Источник - legaldictionary.ru

В даному випадку головне завдання суду - з'ясувати наявність або відсутність обставин, що знов відкрилися, і встановити, чи вплинули вони на правильність раніше винесеної ухвали. Відповідно до сенсу ст.3331 ГПК право перегляду ухваленого рішення по обставинах, що знов відкрилися, належить тому суду, який виніс дану ухвалу. Перегляд по обставинах визначень і ухвал касаційної або наглядової інстанцій, якими змінено рішення суду першої інстанції або постановлено нове рішення, що знов відкрилися, проводиться судом, що змінив рішення або що виніс нову ухвалу.
Тільки у випадку, якщо потерпілий знаходиться в безпорадному стані або по інших причинах не може захищати свої права і законні інтереси (наприклад, знаходиться залежно від обвинуваченого по сімейних або службових обставинах), кримінальна справа може бути збуджена прокурором і направлена для провадження попереднього розслідування.

Курсові роботи з кримінального процесу