Курсові роботи з кримінального процесу

Реалізація принципів кримінального процесу в досудових стадіях

Теоретичні засади дослідження реалізації принципів кримінального процесу в досудових стадіях. Поняття та система принципів кримінального процесу. Поняття стадії досудового розслідування та його форми. Співвідношення специфічних принципів розслідування та загальних умов провадження досудового слідства. Аналіз особливостей реалізації окремих принципів кримінального процесу в досудових стадіях. Реалізація принципу публічності в досудових стадіях. Реалізація принципу диспозитивності в досудових стадіях. Реалізація принципу змагальності сторін на досудовій стадії кримінального провадження.

АЛЕНДИ

- применительно к договору: бессрочный, без указания срока действия.

Источник - legaldictionary.ru

В ході аргументації обгрунтовується доцільність ухвалення тези з метою вироблення активної життєвої позиції і реалізації певних програм, дій, витікаючих з доводжуваного положення. Головна мета всякої аргументації - зробити співбесідника своїм однодумцем з обговорюваного питання і учасником реалізації своїх програм. Якщо аргументація проведена коректно, то в процесі аргументації доводиться істинність обговорюваної тези (тез) і формується переконання у тих, з ким ведеться аргументація (418).
Фіксація і доказове значення перевірки свідчень на місці. Обов'язковим засобом фіксації ходу і результатів даної слідчої дії є протоколювання. Протокол перевірки свідчень на місці повинен включати всі відомості, передбачені ст. 166 УПК (роз'яснення учасникам їх прав і обов'язків, порядку проведення слідчої дії, попередження про застосування технічних засобів і т.п.).

Курсові роботи з кримінального процесу