Курсові роботи з кримінального процесу

Процесуальний статус захисника у кримінальному провадженні

Теоретичні засади дослідження процесуального статусу захисника у кримінальному провадженні. Поняття та значення захисту у кримінальному судочинстві. Особливості забезпечення права на захист у кримінальному провадженні. Аналіз особливостей процесуального статусу захисника у кримінальному провадженні. Особливості статусу захисника у кримінальному процесі. Права та обов'язки захисника у кримінальному процесі. Обставини, при яких участь захисника обов'язкова.

ПЕКУЛИЙ

(лат. peculium - собственность, имущество, от pecus - скот) - в Древнем Риме часть имущества господина (участок земли, сумма денег, корабль, торговое заведение), которая предоставлялась рабу для ведения хозяйства.

Источник - legaldictionary.ru

При певній користі такої підготовки все ж таки очевидно, що подібний план зовсім не розрахований на різні можливі в ході майбутнього допиту ситуації. У сучасних умовах підготовка слідчої дії повинна грунтуватися на ситуативному підході до вирішення процесуальних і криміналістських задач. З позицій цього підходу підготовку можна розглядати як попереднє складання багатоваріантного "сценарію" майбутньої слідчої дії, його уявне програвання, аналіз отриманої інформації в ході модельного експерименту і після нього.
І загальна теорія права, і галузеві юридичні дисципліни сходяться в тому, що норми права, у тому числі і кримінально-правові, реалізуються у формі правовідносин. Це робить кримінально-правове відношення і юридичні факти, з якими норма права пов'язує його виникнення, зміну або припинення, другим елементом механізму кримінально-правового регулювання.

Курсові роботи з кримінального процесу