Курсові роботи з кримінального процесу

Система кримінального процесу України

Теоретичні засади дослідження системи кримінального процесу України. Сутність кримінального процесу. Мета і завдання сучасного кримінального процесу. Характеристика системи кримінального процесу України. Загальна характеристика стадій досудового провадження по кримінальній справі. Кримінально-процесуальна характеристика судового провадження. Загальна характеристика не обов'язкових стадій кримінального провадження.

ОГОВОР

показания, изобличающие лицо в совершении преступления, которого оно не совершало. Оговор может быть заведомо ложным, а также результатом добросовестного заблуждения..

Источник - legaldictionary.ru

Суть універсального принципу полягає в тому, що кожна держава має право карати будь-яку особу, що скоїла злочин, незважаючи на місце скоєння злочину і громадянство злочинця, тобто будь-яка держава може здійснити свою юрисдикцію над будь-яким злочинцем, що знаходиться в його межах, незалежно від того, де і проти кого він скоїв злочин. Початковим положенням прихильників цієї теорії є визнання того, що правопорядок - це надбання всіх держав, що особа, що "зробила замах на інтереси однієї з держав, через існуючу солідарність інтересів всіх держав і спільності їх духовних і матеріальних інтересів своїм діянням породило право держав на солідарний захист правопорядку, бо всі держави, як члени міжнародного союзу, в однаковій мірі зацікавлені в тому, щоб правопорядок підтримувався не тільки у них, але і в інших державах.
При здійсненні правосуддя по кримінальних справах судді і народні засідателі незалежні і підкоряються тільки закону. Судді і народні засідателі вирішують кримінальні справи на основі закону, в умовах, що виключають сторонню дію на суддів (ст. 18 УПК).

Курсові роботи з кримінального процесу