Курсові роботи з кримінального процесу

Стадія як елемент системи кримінального процесу

Проблематика розподілу на стадії в сучасному кримінальному процесі. Поняття стадії кримінального провадження. Розмежування стадій кримінального провадження згідно КПК 2012 року. Характеристика стадій кримінального провадження згідно КПК 2012 року. Особливості початку досудового розслідування за новим кримінальним процесуальним законодавством України. Досудове розслідування. Підготовче провадження. Судовий розгляд. Провадження у суді апеляційної інстанції. Провадження у суді касаційної інстанції. Провадження у Верховному Суді України. Провадження за нововиявленими обставинами. Виконання судових рішень.

КАРНЕТ

- таможенное разрешение на провоз груза через границу автомобильным транспортом при соблюдении минимальных формальностей.

Источник - legaldictionary.ru

У ч.3 ст. 12 УК РФ вперше в кримінальному законодавстві Росії закріплений реальний принцип дії кримінального закону в просторі. Він полягає в можливості залучення будь-якої особи, у тому числі і іноземця і особи без громадянства, до відповідальності по Кримінальному кодексу за злочин, здійснений за кордоном, якщо воно направлене проти інтересів Росії, а також у випадках, передбачених міжнародним договором Російської Федерації, якщо вони не були засуджені в іноземній державі і притягуються до кримінальної відповідальності на території Російської Федерації. Під інтересами Росії в даному випадку розуміються не тільки державні інтереси, але і інтереси особи - російських громадян. Застосовуючи реальний принцип, Росія, як і ряд зарубіжних держав, найповніше захищає свої інтереси і інтереси своїх громадян.
Суб'єктивна сторона злочинів, вказаних в ч. 3 і ч. 4 ст. 184 УК, характеризується прямим наміром. Обов'язковою ознакою є усвідомлення винним меті, з якою йому було передано незаконну винагороду: для надання ним впливу на результати змагання або конкурсу.

Курсові роботи з кримінального процесу