Курсові роботи з кримінального процесу

Відкриття кримінального провадження

Теоретичні засади дослідження відкриття кримінального провадження. Поняття та зміст кримінального процесу. Структура кримінального процесу. Новели українського законодавства щодо початку кримінального провадження. Особливості відкриття кримінального провадження та досудового слідства як початкової стадії кримінального процесу. Відкриття кримінального провадження та початок досудового розслідування. Реєстр досудових розслідувань.

АМАНАТ

(араб.) - в Древней Руси и в некоторых восточных странах: заложник, даваемый в обеспечение договора.

Источник - legaldictionary.ru

"Тисячі шляхів ведуть до помилки, - відзначав Же.-Ж. Руссо, - до істини - тільки один". Той, хто наділений правом і владою розслідувати злочин, хто має бажання, волю і знання, не повинен упустити свій шанс зробити таємне явним, не повинен збитися з шляху. Готових рецептів в цій складній справі, особливо, коли злочинець шкурницьки зацікавлений в тому, щоб приховати істину від правосуддя і піти від відповідальності, немає, та і бути не може. У кожному конкретному випадку шлях до істини один, а кращий путівник - знання.
Певне значення для формування політики у сфері виконання кримінальних покарань і поводження із засудженими мала науково-практична конференція "Проблеми забезпечення прав людини в діяльності органів внутрішніх справ по матеріалах Московської (1991 р.) наради Конференції з людського вимірювання СБСЕ", проведена в Академії МВС в листопаді 1992 р.

Курсові роботи з кримінального процесу