Курсові роботи з кримінального процесу

Закон як джерело кримінально-процесуального права

Теоретичні засади дослідження закону як джерела кримінального процесуального права. Сутність джерел кримінального процесуального права. Поняття кримінального процесуального закону, його сутність і значення в кримінальному судочинстві. Характеристика кримінального процесуального законодавства. Система кримінального процесуального законодавства України. Дія кримінального процесуального закону в часі, просторі та щодо осіб. Сучасні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства і основні шляхи їх розв'язання. Теоретичні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства. Проблеми практики застосування кримінально-процесуального закону та шляхи їх вирішення.

КУЛИСА

(фр. coulisse - занавес) (сленг.) - неофициальная биржа, организуемая частными маклерами, функционирующая по собственным свободным правилам.

Источник - legaldictionary.ru

Прокурор, що пред'явив позов в захист державних, суспільних інтересів або прав і законних інтересів громадян, виступає в судових дебатах першим. Даючи правовий висновок в цілому, прокурор повинен проаналізувати всі докази у справі і висловити об'єктивну думку, засновану на законі, виклавши суть суперечки, аналіз доказів і фактичних обставин справи, перевірених в судовому засіданні, їх оцінку. Він не має права посилатися на обставини, які судом не з'ясовувалися, а також на докази, які не були предметом дослідження в судовому засіданні. У разі грубого порушення закону прокурор має право в ув'язненні запропонувати суду винести відповідне приватне визначення.
Чи в повній мірі витримується передбачена законом процедура ухвалення рішення про порушення адміністративного розслідування і порядок його проведення по встановленим законом видам адміністративних правопорушень; чи дотримуються при цьому терміни адміністративного розслідування (ст. 28.7);

Курсові роботи з кримінального процесу