Курсові роботи з кримінального процесу

Засуджений (виправданий) як суб'єкт кримінального провадження

Теоретичні засади дослідження засудженого (виправданого) як суб'єкта кримінального провадження. Поняття суб'єктів кримінального провадження (суб'єктів кримінально-процесуальних відносин, суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності). Класифікація суб'єктів кримінального провадження. Характеристика статусу засудженого (виправданого) як суб'єкта кримінального провадження. Загальна характеристика суб'єктів, що відносяться до сторони захисту. Особливості статусу засудженого (виправданого) як суб'єкта кримінального провадження.

МЕЧЕНИЕ

- по определению ФЗ “О племенном животноводстве” от 12 июля 1995 г. “обозначение племенного животного посредством нанесения номера - татуировки, тавра, закрепления бирки, которые позволяют точно идентифицировать соответствующее племенное животное”,

Источник - legaldictionary.ru

Соціальні наслідки відмови від звинувачення виражаються в повній реабілітації особи. Реабілітація - це багатогранний комплексний правовий інститут глибокого соціально-етичного сенсу. У соціальному аспекті реабілітація означає, що незалежно від стадії кримінального процесу, в якій вона здійснюється, і від органу, що прийняв реабілітовуючий акт, обвинувачений, підсудний, засуджений офіційно проголошуються невинними в скоєнні злочину, тим самим констатується відсутність самих підстав для залучення особи до кримінальної відповідальності і кримінально-правового відношення. Кримінальне переслідування і заходи карно-процесуального примушення, а також всі витікаючі звідси несприятливі соціально-правові наслідки визнаються соціально невиправданими.
Ця творчість стосується вирішення або правових питань, що викликали утруднення при відправленні правосуддя, або воно відображає певні тенденції, створює як би алгоритми по безпосередньому застосуванню кримінальних законів при розгляді аналогічних кримінальних справ;

Курсові роботи з кримінального процесу