Курсові роботи з кримінального процесу

Визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі

Теоретичні засади дослідження визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі. Поняття доказів у кримінальному процесі. Поняття і елементи процесу доказування в кримінальному провадженні. Обов'язок доказування. Допустимість доказів у кримінальному процесі України. Аналіз особливостей визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі. Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини. Недопустимість доказів та відомостей, які стосуються особи підозрюваного, обвинуваченого. Процесуальний порядок визнання доказів недопустимими.

ПРОЦЕСС

(от лат. processus - продвижение) - порядок рассмотрения дел в суде или административных органах, судопроизводство; судебное дело.

Источник - legaldictionary.ru

До сказаного слід додати, що в інформаційному листі Генеральної прокуратури "Про деяких з можливих причин проголошення колегією засідателів присяг виправдувальних вердиктів у справах про вбивства і інші тяжкі злочини" № 12/5-99 від 18.06.99 були проаналізовані недоліки нагляду, з якими пов'язано проголошення виправдувальних вердиктів. Так, по більшості справ прокурори не скористалися, наданими законом повноваженнями про що свідчить наступне:
В зв'язку з цим при викладі принципу провини вважаємо обгрунтованими включити в нього і дані ознаки, для чого редакцію ст. 5 (Принцип провини) УК РФ доповнити наступною фразою: "а також мотив і мета скоєння злочину, емоційний стан особи в період скоєння злочину". Дане доповнення слід розмістити в ч. 1 вказаної статті, після фрази "його вина". Запропоноване нами доповнення до

Курсові роботи з кримінального процесу