Курсові роботи з кримінального процесу

Диференціація та уніфікація форми кримінального процесу

Теоретичні засади дослідження уніфікації та диференціації форми кримінального процесу. Поняття кримінально-процесуальної форми. Сутність уніфікації та диференціації кримінально-процесуальної форми. Характеристика диференційованих форм кримінального провадження. Кримінальне провадження на підставі угод. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Кримінальне провадження яке містить державну таємницю. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.

РЕФОРМА

(фр. reforme, от лат. reformo - преобразовываю) - преобразование, изменение, переустройство какой-либо стороны общественной жизни (порядков, институтов, учреждений); формально - любое нововведение, однако обычно Р. называют более или менее прогрессивное преобразование.

Источник - legaldictionary.ru

Привласненням авторства слід вважати діяння, що приводять до видачі не авторові, а іншому (винному) обличчю патенту на винахід, свідоцтва на корисну модель або патенту на промисловий зразок. Привласнення може торкатися як всієї корисної моделі, винаходу, промислового зразка, так і окремих їх частин. Привласненням слід вважати і невказівка в патенті або свідоцтв когось з осіб, що безпосередньо брали участь в розробці того або іншого творчого об'єкту. Таким чином, якщо в створенні творчого результату брало участь два або більш за осіб, то кожне з них має право на отримання патенту або свідоцтва.
Крім того, кримінальна справа може бути виділена в окреме виробництво, якщо в ході розслідування злочину, здійсненого в співучасті, буде встановлено, що хто-небудь із співучасників зробив Діяння в стані неосудності або у кого-небудь із співучасників психічний розлад наступив після скоєння злочину (ст. 436 УПК).

Курсові роботи з кримінального процесу