Курсові роботи з кримінального процесу

Експерт як суб'єкт кримінального провадження

Теоретичні засади дослідження процесуального становища експерта. Нормативне регулювання використання спеціальних знань у новому Кримінальному процесуальному кодексі України. Поняття та види судової експертизи. Аналіз особливостей процесуального становища експерта. Процесуальний порядок призначення і проведення експертизи. Права та обов'язки експерта. Висновок експерта.

ПЕНСИЯ

(от лат. pensio - платеж) - регулярная и, как правило, пожизненная денежная выплата гражданам со стороны государства или иных субъектов в установленных законом случаях (при достижении определенного возраста, наступлении инвалидности, в случае потери кормильца, а т.ж. за выслугу лет и особые заслуги перед государством). П. является формой социального обеспечения. Различаются государственные и негосударственные П. Выплата П. осуществляется за счет пенсионного и страхового фондов, образуемых в качестве внебюджетных государственных фондов и страховых, частных пенсионных фондов предприятий.

Источник - legaldictionary.ru

Стосовно питань розмежування ст.ст. 285, 286, ч. 2 ст. 301 і ч. 1 ст. 301 УК РФ необхідно відзначити, що умисне затримання підозрюваної особи в ІВС понад встановлений термін не можна кваліфікувати як свідомо незаконне затримання. Подібні дії є не карно-процесуальним затриманням, а перевищенням посадових повноважень у вигляді незаконного позбавлення людини свободи або незаконним арештом. У першому випадку, на думку проф. Ю.И. Ляпунова273[273], вони повинні бути здійснені начальником ІВС і робитимуть замах на інтереси державної служби. У другому - дії повинні бути здійснені особою, що здійснює попереднє розслідування, і робити замах на інтереси правосуддя, але не як елемент об'єкту ч. 1 ст. 301 УК РФ, а як елемент об'єкту ч. 2 цих же статті, оскільки після закінчення 72 годин карно-процесуального затримання (по УПК РРФСР) слідчий зобов'язаний звільнити особу або провести арешт. У вищенаведеній ситуації слідчий фактично укладає подозреваємого під варту без винесення ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді висновку під варту і не маючи на це згоди прокурора, що є не чим іншим, як свідомо незаконним арештом.
Успіх взаємодії слідчого з органами дізнання і громадськістю багато в чому залежить від правильного керівництва взаємодією з боку керівника органу внутрішніх справ, начальника слідчого відділу і начальника органу дізнання.

Курсові роботи з кримінального процесу