Курсові роботи з кримінального процесу

Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі

Теоретичні засади дослідження забезпечення безпеки учасників кримінального процесу. Поняття забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі. Проблеми практичної реалізації заходів безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному судочинстві. Аналіз особливостей забезпечення безпеки учасників кримінального процесу. Правове забезпечення реалізації безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Суб'єкти правовідносин щодо забезпечення безпеки учасників кримінального процесу. Заходи безпеки та процесуальний порядок їх застосування.

СВОБОДА

- закрепленная в конституции или ином законодательном акте возможность определенного поведения человека (напр., свобода слова, свобода вероисповедания и т. д.). Категория “С.” близка к понятию “право” в субъективном смысле, однако последнее предполагает наличие более или менее четкого юридического механизма для реализации и обычно корреспондирующей обязанности государства или другого субъекта совершить какое-либо действие (напр., предоставить работу в случае права на труд). Напротив, юридическая С. не имеет четкого механизма реализации, ей корреспондирует обязанность воздерживаться от совершения каких-либо нарушающих данную С. действий.

Источник - legaldictionary.ru

Оскільки віддзеркалення - це завжди перетворення відбиваного, то і доказ - теж результат певного перетворення слідів, здійснюваного в ході допиту, огляду, будь-якої іншої слідчої дії. Досить сказати, що протокольний опис, фото- і відеозйомка місця події - це не само місце події, так само як усне повідомлення свідка - це не образи події, що зберігаються їм в своїй пам'яті. Не становлять винятки і матеріальні предмети, що стають потім речовим доказом або документом. В ході огляду, обшуку, виїмки вони відділяються від навколишнього оточення, а що має доказове значення зв'язок цих предметів з обстановкою відтворюється в матеріалах справи не в своїй первинній формі, а у вигляді опису, фотографування і т.п. Таким чином, допит, огляд, слідчий експеримент, пред'явлення для пізнання і т.д. - це активні дії слідчого з формування доказательств7. Формування тут слід розуміти зовсім не як проїзвольную фабрикацію доказів, а як додання ним належною процесуальною форми8.
У судовій практиці ознака особливої жорстокості отримала тлумачення у зв'язку з розглядом справ про умисні вбивства і зв'язується як із способом злочину, так і з іншими обставинами, що свідчать про прояв винним особливій жорстокості.

Курсові роботи з кримінального процесу