Курсові роботи з кримінального процесу

Закриття кримінального провадження

Початок досудового розслідування та особливості кримінального переслідування за новим кримінальним процесуальним кодексом України. Характеристика інституту закриття кримінального провадження. Поняття стадії досудового розслідування та його форми. Форми закінчення досудового розслідування. Процесуальний порядок закриття кримінального провадження. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування.

ПЕОНАЖ

(франц. peonage, от исп. peon - поденщик, батрак) - форма феодально-крепостнической эксплуатации непосредственных производителей (преимущественно крестьян), основанная на превращении их в наследственных должников - пеонов, находящихся в кабальной зависимости от помещика или предпринимателя. П. зародился в испанских колониях в Америке во 2-й пол. XVI в., широкое распространение получил в XVII и особенно в XVDI в. Формально его уничтожение в разных странах Латинской Америки было провозглашено еще в 1-й пол. ХIХ в., в период освобождения этих стран от испанской колониальной власти, когда помещикам-креолам пришлось не только умиротворять поднявшееся против них движение пеонов, но и опереться на крестьянские массы в борьбе с испанцами. Однако в видоизмененной форме система П. продолжает еще сохраняться как один из феодальных пережитков в отдельных странах Латинской Америки.

Источник - legaldictionary.ru

Насамперед Комісії були збори законів, що діяли (379). Спроби таких зборів робилися і раніше: при Петрові Великому (у 1714-1718 і в1719-1720 рр.), при Катерині II (у 1762-1770 рр.), а особливо при Олександрі I, у вигляді виданого Комісією складання законів "Журналу законодавства" (1817-1820 рр.) і початого, по вказівці Державної Ради, в 1815г. систематичного Зведення існуючих законів Російської Імперії з підставами права, з оних витягнутими; але це Зведення, якого вийшло 15 зошитів (14 т. по Цивільному укладенню і 1 т. по Кримінальному), представлялося украй неповним і, як відзивався про нього Сперанський, "є потворна суміш, де для тих два або трьох істотних слів, які складають силу закону, виписані цілком кіпи приватних обставин, що не мають ніякого до нього відносини" (380). Недолік офіційних зборів намагалися замінити приватні особи виданням покажчиків, пам'ятників, систематичних зборів і т.п.; але всі ці видання, починаючи з першого самого короткого юридичного словника Ланганса 1788 р. і кінчаючи величезним покажчиком законів Максимовича, були і неповні, і частиною невірні в текстах, і, нарешті, украй дорогостоящи (381).
Підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів для напряму в органи виконавчої і законодавчої влади, для доповіді голові координаційної наради, керівникові робочого апарату, а також для розгляду на координаційній нараді;

Курсові роботи з кримінального процесу