Курсові роботи з кримінального процесу

Залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій

Теоретичні засади дослідження залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій. Поняття і значення слідчих дій. Класифікація слідчих дій у кримінальному процесі. Аналіз особливостей залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій. Поняття спеціальних знань, основні форми та суб'єкти їх використання (застосування) у судочинстві. Правовий статус спеціаліста як суб'єкта кримінального процесу й учасника слідчих дій. Форми взаємодії в процесі використання спеціальних знань.

РЕМИССИЯ

- коммерческая скидка для округления суммы платежа по счету в сторону уменьшения.

Источник - legaldictionary.ru

Розглядаючи втілення теоретичних положень в законодавстві Німеччини, слід зазначити, що в цілому XX століття (аж до 90-х років) характеризується тенденцією збільшення компетенції суддів порівняно з повноваженнями законодавця. Так, в 40-і роки простежується чітка лінія на розширення рамок санкцій і збільшення суддівського усмотрения^ що зменшило контроль над суддями. Іноді виникало питання: рамки санкцій такі широкі, що не ясно, чи позначені взагалі в законі наслідку скоєння злочину (покарання як таке) 4.
Питання кримінальної відповідальності за свідомо незаконне затримання не можна розглядати у відриві від історії становлення і розвитку теорії кримінальної відповідальності за даний злочин, оскільки аналіз накопиченого історичного досвіду з даної проблеми дозволяє переосмислити і використовувати все краще, передове, що було в російському кримінальному праві.

Курсові роботи з кримінального процесу