Курсові роботи з кримінального процесу

Застосування запобіжного заходу особиста порука

Теоретичні засади дослідження застосування запобіжного заходу особиста порука. Поняття запобіжних заходів. Види запобіжних заходів. Аналіз особливостей застосування запобіжного заходу особиста порука. Поняття особистої поруки. Мета, підстави та порядок застосування особистої поруки.

ЗАЛОГ

мера пресечения, заключающаяся во внесенииподозреваемым или обвиняемым либо другим физическимили юридическим лицом на депозитный счет органа, избравшего данную меру пресечения, денег, ценных бумагили ценностей в целях обеспечения явки к следователю,прокурору или в суд подозреваемого, обвиняемого и предупреждения им совершения новых преступлений. Вид иразмер залога определяются органом или лицом, избравшим данную меру пресечения, с учетом характера совершенного преступления, данных о личности подозреваемого, обвиняемого и имущественного положения залогодателя. Залог в качестве меры пресечения может быть избрансудом, прокурором, а также следователем, дознавателем ссогласия прокурора в любой момент производства по уголовному делу. Если внесение залога применяется вместо ранее избранных мер пресечения в виде заключения подстражу или домашнего ареста, то подозреваемый, обвиняемый остается под стражей или домашним арестом до внесения на депозитный счет суда залога, который был определен органом или лицом, избравшим эту меру пресечения.О принятии залога составляется протокол, копия котороговручается залогодателю. Процессуальный порядок избранияданной меры пресечения регламентирован ст. 106 УПК РФ.

Источник - legaldictionary.ru

Переконання Французького кодексу не тільки зробилося пануючим в законодательствах романських, але перейшло і в германію; так, кодекси прусський 1851 р., 31, і баварський 1861 р., 47, повторювали визначення code penal; на цьому ж грунті створилася ухвала Німецького укладення, що діяло, яке в 43 говорить: "Хто проявить рішучість скоїти злочин або провину такою дією, яка містить в собі початок виконання цього злочину або провини, той, якщо задуманий злочин або провина не відбулися, підлягає покаранню як за замах". Як пояснюють коментатори (1251), готівка почала виконання може бути визнана тоді, коли почалося здійснення якої-небудь дії, що належить до істотних умов складу даного злочину; при злочинах кваліфікованих або складних замахом може бути і здійснення діяння, передування головному акту: такі, наприклад, злом або влізання при крадіжці, насильство при згвалтуванні (1252). Угорський ( 65) говоріт: дія, яким починається, але не довершується виконання задуманого злочину або провини, складає замах. Італійське укладення говорить ( 61): якщо хто-небудь з метою зробити злочинне діяння почав його здійснення придатними на те засобами, але по обставинах, від його волі не залежним, не виконав всього того, що було потрібне для скоєння злочину. Норвезький проект, 49, ухвалює: якщо чинить діяння, яким винен намірився почати виконання злочину; і лише Голландський, ст.45, не містить ніякого визначення замаху.
Зауваження на протокол і ухвалу судді залучаються до протоколу судового засідання. Це дозволяє вищестоящим судам при перевірці законності і обгрунтованості вироків перевірити якість протоколу судового засідання.

Курсові роботи з кримінального процесу