Курсові роботи з кримінального процесу

Кримінально-процесуальний примус

Примус у кримінальному провадженні: національні та міжнародні аспекти. Характеристика заходів кримінально-процесуального примусу. Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх застосування. Загальний порядок застосування, зміни та скасування запобіжних заходів. Види обмежень конституційних прав громадян у новому Кримінальному процесуальному кодексі України.

ТАЙМШИТ

(англ. time sheet) - при заграничных морских перевозках документ учета стояночного времени судна под грузовыми операциями. Заверяется администрацией судна и представителями отправителя. Т. подтверждает использование сталийного времени и является основанием для расчета демереджа или диспача.

Источник - legaldictionary.ru

Принцип індивідуалізації виконання покарання припускає зміна умов змісту засуджених залежно від їх поведінки, відношення до праці, ступеня виправлення. У зв'язку з цим законодавець розглядав такий інститут як форму заохочення або покарання засуджених. Порядок його застосування знайшов своє віддзеркалення в тих статтях Основ і ИТК РРФСР, якими були передбачені заходи заохочення і стягнення (ст. 33 і 34 Основ, ст. 51, 52 ИТК). В той же час були спеціальні норми (ст. 22 Основ, ст. 22 ИТК), що встановлюють загальне правило і форми зміни умов змісту засуджених: в межах одного ИТУ і шляхом перекладу з одного ИТУ в інше.
Свідчення свідків, як і будь-які докази у справі, підлягають ретельній перевірці і оцінці. Перевірка і оцінка необхідні завжди, навіть при переконливості свідчень свідка, що здається. Сліпа довіра до них неприпустимо, воно може привести до грубих помилок при розслідуванні і розгляді кримінальної справи.

Курсові роботи з кримінального процесу