Курсові роботи з кримінального процесу

Міжнародна правоохоронна діяльність

Теоретичні засади дослідження міжнародної правоохоронної діяльності. Правоохоронна діяльність держави: поняття та ознаки. Міжнародне співробітництво у галузі правоохоронної діяльності. Характеристика особливостей міжнародної правоохоронної діяльності. Зміст, основні напрями та форми міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю. Поняття, завдання та правова основа міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Міжнародне співробітництво правоохоронних органів України в рамках Інтерполу.

РАНТЬЕ

(фр. rentier) Лицо, живущее на проценты с отдаваемого в ссуду капитала, от доходов с ценных бумаг (акций, облигаций) (см. Рента).

Источник - legaldictionary.ru

У теж час в науковій літературі іншими авторами хоч і обстоювала думка про те, що радянському кримінальному процесу властива змагальність ніхто з них безпосередньо і послідовно не відстоював необхідність побудови кримінального процесу по схемі позовного виробництва, тобто 1) наділи сторін широкими правами по розпорядженню предметом справи, від ініціативи яких залежало б виникнення, рух і припинення кримінальної справи; і 2) поставити суд в положення пасивного арбітра між сторонами.1
Дослідження показують, що виявити подібні правопорушення вельми непросто через ряд об'єктивних причин. Так, відповідно до ч. 1 ст. ! 2 Закони "О ОРД" зведення про осіб, що сприяють суб'єктам ОРД на конфіденційній основі складають державну таємницю і підлягають розсекреченню тільки на підставі ухвали керівника органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність.

Курсові роботи з кримінального процесу