Курсові роботи з кримінального процесу

Міжнародний розшук злочинців

Поняття, завдання та правова основа міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Процесуальний порядок міжнародного співробітництва. Процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги під час проведення процесуальних дій. Кримінальне провадження у порядку перейняття. Сутність видачі (екстрадиції) особи, яка вчинила злочин. Поняття видачі (екстрадиції) особи, яка вчинила злочин. Принципи екстрадиції. Процесуальний порядок видачі особи (екстрадиції). Проведення екстрадиційної перевірки (ст. 587 КПК). Визнання та виконання вироків іноземних судів та передання засуджених осіб.

ТРАФИК

- совокупность сообщений, передаваемых по сети электросвязи. Правила, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.96 N 1254, ст.2

Источник - legaldictionary.ru

Погоджуючись з відмовою в збудженні кримінальної справи, перевіривши його законність і обгрунтованість, прокурор повинен переконатися в тому, що з боку органів дізнання і слідства прийняті або приймаються належні заходи для запобігання новим правопорушенням неповнолітнім (бесіди з підлітком, його батьками, особами, їх замінюючими; проведення зборів по місцю навчання, роботи, проживання; вимога про призначення наставника). Не слід погоджуватися з відмовою в збудженні кримінальної справи із застосуванням примусових заходів виховної дії в силу лише факту неповноліття, якщо не ясні істотні обставини скоєного, або в тих випадках, коли винен неповнолітній не досяг віку кримінальної відповідальності, якщо є дані про наявність інших співучасників або дорослих підбурювачів. Ці питання повинні вирішуватися в процесі розслідування.
Аналіз збирання доказів, з погляду закономірностей, властивих будь-якому відбивному процесу, представляється не менш важливим і в іншому аспекті: він дозволяє більш глибоко з'ясувати чинники, від яких залежить ефективність первинного етапу доведення.

Курсові роботи з кримінального процесу