Курсові роботи з кримінального процесу

Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя

Теоретичні засади дослідження обвинувачення як предмету кримінального правосуддя. Поняття правосуддя у кримінальних справах. Функція обвинувачення та її місце в системі кримінально-процесуальних функцій. Сторона обвинувачення в кримінальному процесі. Характеристика обвинувачення як предмету кримінального правосуддя. Поняття, сутність та етапи реалізації обвинувачення за новим кримінальним процесуальним законодавством. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України.

РАБОЧИЕ

лица, занятые непосредственным воздействием на предметы труда, перемещением продукции, уходом и контролем за работой средств труда и другим видам обслуживания производственного процесса.

Источник - legaldictionary.ru

Іноді Наказ переробляє початкові пункти доктрини джерел. Прикладом такого самостійного конструювання може служити відношення Наказу до договірної теорії походження державного союзу. Наказ проходить її довершеним мовчанням в тих конструкціях, в яких користується нею, напр., Беккаріа, для обгрунтування права покарання. Наказ не аргументує, далі, на користь непопустімості жорстокості покарання тими доводами, які почерпає з договірної теорії Беккаріа. Відхилення доктрини Наказу від його джерел виявляється і в тому, що замість міркувань справедливості, на які посилається, напр., Беккаріа, Наказ оперує міркуваннями корисності. Деякі приклади, що наводяться в джерелах, Наказ часто зводить в той же час на ступінь загальних тез.
Також цей принцип виражається і в демократичному характері процесу виправлення засудженого: він не тільки об'єкт, але і суб'єкт виховання, тобто засуджені самі беруть участь у вихованні один одного. З цією метою у виправних установах створюються самодіяльні організації.

Курсові роботи з кримінального процесу