Курсові роботи з кримінального процесу

Примирювальна форма вирішення кримінальних справ

Теоретичні засади дослідження примирювальної форми вирішення кримінальних справ. Поняття кримінально-процесуальної форми. Поняття кримінального провадження на підставі угод. Аналіз особливостей примирювальної форми вирішення кримінальних справ. Особливості укладення угоди про примирення (ініціювання, зміст, наслідки). Порядок судового провадження на підставі угоди.

МАКЛЕР

- посредник при заключении сделок на фондовых и товарных биржах, который действует по поручению клиентов и за их счет.

Источник - legaldictionary.ru

Проста структура інформаційної взаємодії "джерело - приймач", де джерело виконує пасивну роль об'єкту, а приймач активну - суб'єкта. Така схема властива взаємодії між матеріальним об'єктом, що випадково міняє свій стан і адресатом що фіксує ці зміни. Така взаємодія в юридичній практиці може мати місце в процесі проведення ідентифікаційної експертизи. Для встановлення тотожності цілком вистачає кількісних характеристик інформації - об'єкт Y містить інформації досить для відтворення об'єкту Х (інформаційна теорія Шеннона).
Враховуючи значущість даної проблеми, Урядом Російської Федерації затверджена спеціальна Федеральна цільова програма "Реформування кримінально-виконавчої системи Міністерства юстиції Російської Федерації на 2002-2006 роки", про яку мовилося вище. Дана програма складається з двох підпрограм: "Будівництво і реконструкція следст-

Курсові роботи з кримінального процесу