Курсові роботи з кримінального процесу

Проблема переслідування, здійснюваного прокурором у суді

Теоретичні засади дослідження переслідування, здійснюваного прокурором у суді. Прокурор як суб'єкт кримінального переслідування. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України. Аналіз особливостей переслідування, здійснюваного прокурором у суді. Зміна обвинувачення в суді. Висунення додаткового обвинувачення. Відмова від підтримання державного обвинувачення. Погодження зміни обвинувачення, висунення нового обвинувачення та відмови від підтримання державного обвинувачення.

СЛЕДОВАТЕЛЬ

- назначенное в установленном законом порядке должностное лицо органов прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности, задачей которого является производство предварительного следствия. С. каждого органа имеет определенную законом подследственность - территориальную и по категориям обвиняемых. Постановления С. обязательны для всех должностных лиц и граждан.

Источник - legaldictionary.ru

На підставі Закону 12 липня 1889 р. в місцевостях, де введено Положення про земських начальників, по ст.34 і 33 цьому положенню, вироки сільського і волосного сходу про видалення з суспільств порочних членів повіряються земським начальником і представляються їм, разом з його висновком, в губернську присутність, тим же порядком представляються їм в присутність і скарги на такі вироки. При цьому земський начальник, якщо знайде необхідним, може зробити негайне розпорядження про висновок таких осіб підварту в міській в'язниці. Мирські вироки розглядаються і затверджуються губернською присутністю (ст.114); його ухвали (ст.126) почиталися остаточними і підлягають негайного виконання.
Ми вважаємо, що всі можливі види класифікації, що мають під собою достатні підстави і вироблювані відповідно до правил формальної логіки, мають "право на існування", корисні, збагачують наші знання про властивості і можливості окремих видів покарань і їх системи в цілому.

Курсові роботи з кримінального процесу