Курсові роботи з кримінального процесу

Прокурор у кримінальному провадженні

Теоретичні засади дослідження діяльності прокурора в кримінальному провадженні. Прокурор як суб'єкт кримінального провадження. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України. Аналіз особливостей діяльності прокурора в кримінальному провадженні. Діяльність прокурора під час проведення досудового розслідування. Повноваження прокурора в суді.

ЛИЗИНГ

представляет собой специальную форму финансовых вложений на приобретение оборудования, товаров длительного пользования или недвижимого имущества. Участниками лизинговых операций являются, как правило, три стороны: предприятие - производитель объекта лизинга; лизинговая компания - арендодатель; а также предприятие - арендатор (лизингополучатель).

Источник - legaldictionary.ru

Того морить, ні правового статусу повітряного простору над "ним. Цим і відрізняється територія континентального шельфу від території держави в межах його державних кордонів. Суверенні права Радянського Союзу над континентальним шельфом включають здійснення кримінальної юрисдикції над злочинами, здійсненими в межах континентального шельфа29. У разі передачі розвідки і розробки природних багатств прилеглого шельфу іншій країні або її громадянам прибережна держава здійснює свою владу відносно тих, що знаходяться на вказаному шельфі іноземних граждан30.
Розслідування справ про злочини неповнолітніх здійснюється виключно у формі попереднього слідства, яке ведуть слідчі органів внутрішніх справ. У такому ж порядку справа розслідується в тих випадках, коли частина обвинувачених у справі є дорослою, а також коли справа про злочин неповнолітні збуджено після досягнення ними 18 років.

Курсові роботи з кримінального процесу