Курсові роботи з кримінального процесу

Публічність та диспозитивність в українському кримінальному судочинстві

Теоретичні засади дослідження принципів публічності та диспозитивності в українському кримінальному судочинстві. Поняття і головні характеристики принципів права. Поняття та система принципів кримінального процесу. Аналіз особливостей принципів публічності та диспозитивності в українському кримінальному судочинстві. Принцип публічності в кримінальному процесі. Принцип диспозитивності в кримінальному процесі.

ВАЛЮТА

- денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящиеся в обращении в государстве и являющиеся законным платежным средством. (С. А.)

Источник - legaldictionary.ru

Мінімальні стандартні правила поводження з ув'язненими отримали широке визнання в світі як авторитетні практичні рекомендації по керівництву місцями позбавлення волі і поводженню з ув'язненими. Їх ключові положення згодом знайшли віддзеркалення у ряді інших спеціальних міжнародних документів. Це Зведення принципів захисту всіх осіб, що піддаються затриманню або висновку в якій би то не було формі, і Основні принципи поводження з ув'язненими.
Існуючі концепції використання в цих цілях ст.ст. 15 і 16 УК України фактично засновані на прихованому застосуванні аналогії і тому недопустимі. Наприклад, твердження про дії агента в стані крайньої необхідності може парирувати простим питанням: а навіщо ви виконували таке сумнівне завдання брати участь в банді - навіть військовослужбовець не має права виконувати злочинний наказ, а ви - особа цивільна?

Курсові роботи з кримінального процесу