Курсові роботи з кримінального процесу

Структура і порядок судового розгляду

Загальні положення судового розгляду. Межі судового розгляду та процедура судового розгляду. Судові дебати, останнє слово обвинуваченого. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку.

АРЕНДА

(польск. arenda, лат. отдавать внаймы) - основанное на договоре срочное владение и пользование (или только пользование) имуществом за плату. Синоним - имущественный наем., Гражданское законодательство устанавливает особый правовой режим для отдельных видов А. (см. Договор аренды. Аренда земельных участков. Аренда участков лесного фонда, Аренда транспортных. средств). Совершенно специфическим видом А. является международная аренда территории.

Источник - legaldictionary.ru

Поручитель повідомляється про суть підозри або звинувачення, йому роз'яснюються його обов'язки і відповідальність, пов'язані з виконання особистого поручительства. Він попереджається про те, що у разі невиконання зобов'язань на нього може бути накладено судом грошове стягнення в розмірі до ста мінімальних розмірів оплати праці. При відмові поручителя від узятого на себе письмового зобов'язання особисте поручительство замінюється іншим запобіжним заходом. Рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого поручительства оформляється в двох процесуальних документах: у ухвалі (визначенні) про її обрання і письмове зобов'язання - особисте поручительство за належну поведінку підозрюваного, обвинувачений, в якому фіксуються дані про особу поручителя, відбивається факт роз'яснення йому суті підозри або звинувачення, його обов'язків і відповідальності за їх невиконання. Копії ухвали (визначення) і письмового зобов'язання вручаються негайно підозрюваному, пробвіняємому, його захисникові і поручителеві, поручителям.
Виглядають вже недостатніми або застарілими. Подібна інтерпретація здійснюється без зміни тексту Правив, із залученням до їх коментування авторитетного круга керівників пенітенціарних систем, учених, представників правозахисних

Курсові роботи з кримінального процесу