Курсові роботи з кримінального процесу

Судові прецеденти у кримінальному судочинстві

Характеристика судового прецеденту як джерела кримінально-процесуального права. Види джерел кримінально-процесуального права. Поняття та ознаки судового прецеденту. Види судового прецеденту. Місце судових прецедентів у кримінальному судочинстві України. Судові прецеденти та акти органів судової системи України з питань кримінального процесу. Застосування судової практики як різновиду судового прецеденту.

КАСКО

(ит. casco) - страховой термин, применяемый для обозначения страхования средств транспорта (судов, самолетов, вертолетов, автомашин, вагонов и других транспортных (перевозочных) средств, исключая страхование связанных с ними имущественных интересов). К. подразумевает страхование именно только самих средств транспорта и не включает в себя страхование связанных с перевозочными средствами имущественных интересов (фрахт, страхование пассажиров, ответственность перед третьими лицами в связи со столкновениями и т.п.).

Источник - legaldictionary.ru

Тракту, на термін від трьох місяців до двох років. Воно призначається за здійснення військовослужбовцем злочину проти військової служби, а також засудженим військовослужбовцем, що проходить військову службу за контрактом, замість виправних робіт. Таким чином, покарання у вигляді обмеження по військовій службі може бути застосоване до військовослужбовця, що проходить службу за контрактом, не тільки тоді, коли в санкції статті, по якій його притягають до відповідальності, вказаний даний вид покарання, але і у тому випадку, коли в санкції статті міститься покарання у вигляді виправних робіт (але немає покарання у вигляді обмеження по службі). Як правило, тут мова йде про злочини військовослужбовця, не пов'язані із службою.
В процесі виробництва слідчого експерименту основне завдання фахівця полягає в наданні допомоги в реконструкції обставин події, що перевіряється, і безпосередньому здійсненні досвідчених дій, а також фіксації експериментальних дій за допомогою науково-технічних засобів.

Курсові роботи з кримінального процесу