Курсові роботи з кримінального процесу

Судово-психологічна експертиза

Теоретичні засади дослідження судово-психологічної експертизи. Нормативне регулювання використання спеціальних знань у новому Кримінальному процесуальному кодексі України. Теоретичні аспекти використання спеціальних психологічних знань у кримінальному проваджені. Аналіз особливостей призначення та проведення судово-психологічної експертизи. Поняття і компетенція судово-психологічної експертизи. Методи судово-психологічної експертизи. Призначення судово-психологічної експертизи та організація її провадження. Особливості проведення комплексних судово-психологічних експертиз.

ДОЦЕНТ

(от лат. docens - обучающий) -в РФ ученое звание, которое может быть присвоено лицу, имеющему, как правило, ученую степень кандидата наук, ведущему преподавательскую, научную и методическую работу в высших учебных заведениях.

Источник - legaldictionary.ru

На практиці Катерина дещо упорядкувала управління в'язницями, підпорядкувавши їх веденню Сенату Правітельствующего, а в провінції - губернським канцеляріям. При ній же виникають особливі заклади, які були намічені Петром Великим. Так виникають робочі будинки, "щоб роботою давати прокормленіє неімущим; у робочих будинках просочують всіх добровільно туди ради роботи людей, що приходять, убогих обох статей; їм дають роботу і у міру роботи пищу, покрив, одяг або гроші. Рівним чином в робочих будинках отримують притулок неімущі, які прислані будуть на якийсь час або назавжди, з якого-небудь місця, на те влада того, що має".
Крім того, у Віденській конвенції 1961 року спеціально обумовлено, що "у разі смерті співробітника представництва члени його сім'ї продовжують користуватися привілеями і імунітетом, на який вони мають право, до закінчення розумного терміну для залишення країни перебування" (ч. 3 ст. 39).

Курсові роботи з кримінального процесу