Курсові роботи з кримінального процесу

Сучасні тенденції розвитку судової експертизи на основі інформаційних технологій

Теоретичні засади дослідження сучасних тенденцій розвитку судової експертизи на основі інформаційних технологій. Поняття судової експертизи. Висновок експерта як джерело доказів. Процесуальний порядок проведення експертизи. Характеристика сучасних тенденцій розвитку судової експертизи на основі інформаційних технологій. Сучасний стан і перспективи інформаційного забезпечення судово-експертних досліджень. Програмні продукти та автоматизовані комплекси, що застосовуються для комп'ютеризації судово-експертної діяльності. Експертні системи, проблеми їх використання для вирішення криміналістичних завдань. Перспективні методи розвитку судово-експертної діяльності.

КУРИАЛЫ

(curiales) - члены городских советов италийских и провинциальных городов Римской империи, составлявшие высший слой городского населения. Должны были нести расходы по городскому хозяйству и следить за правильным поступлением государственных налогов, уплачивая недоимки из своих средств.

Источник - legaldictionary.ru

Ний військовій частині і позбавлення волі, та зате істотно пом'якшило умови його застосування. За раніше діючим законодавством не тільки не всі категорії засуджених могли бути представлені до умовно-дострокового звільнення, але ще пред'являлася і така жорстка вимога - щоб засуджений довів своє виправлення під час відбування покарання. Тепер залежно від характеру довершеного злочину засуджений зобов'язаний відбути певний термін призначеного судом покарання (половину терміну, дві третини або три чверті призначеного терміну, але у всіх випадках не менше шести місяців, або 25 років позбавлення волі відносно осіб, засуджених до довічного позбавлення волі), але доводити своє виправлення він не зобов'язаний. Зараз в цьому відношенні є достатнім, якщо судом буде визнано, що для свого виправлення засуджений не потребує повного відбування призначеного судом покарання.
Але було б помилкою рахувати експертизу повністю автономною формою пізнання і відривати пізнавальну діяльність слідчого від пізнавальної діяльності експерта, бо вони утворюють нерозривну єдність, оскільки перша служить засобом управління другої.

Курсові роботи з кримінального процесу