Курсові роботи з кримінального процесу

Принцип забезпечення обвинуваченому права на захист

Теоретичні засади дослідження принципу забезпечення обвинуваченому права на захист. Поняття і значення принципів судового процесу. Поняття захисту, його види і значення у кримінальному судочинстві. Сучасне забезпечення права на захист у судовому провадженні. Аналіз особливостей забезпечення обвинуваченому права на захист. Процесуальне становище захисника. Права та обов'язки захисника. Обов'язкова участь захисника. Перспектива розвитку принципу забезпечення обвинуваченому права на захист.

ДЕНЕДЖ

- различные материалы, используемые для сепарации грузов с целью предохранения их от порчи вследствие отпотева-ния, трения, смещения грузовых мест. В партерах обычно указывается, на чей счет относятся расходы по Д. - фрахтователя или перевозчика.

Источник - legaldictionary.ru

Тут же необхідно вказати і на помилковість утвердівшегося в кримінальному праві уявлення, що знайшло і законодавче закріплення в УК РФ ( ст. 3 ч. 2 ), про те, що аналогія в кримінальному праві не допускається. Альтернативою аналогії може бути тільки тотожність. Але тотожність є рівність самому собі, ідентичність. Через вищесказаний, склад злочину і конкретний акт суспільно небезпечного діяння в принципі не можуть бути тотожні і ідентичні. Вони можуть бути лише схожі, а отже аналогічні.
У літературі були висловлені різні думки про юридичну природу такої конфіскації. Одні автори все або майже всі випадки спеціальної конфіскації визнавали кримінальним покаранням - спеціальним різновидом часткової конфіскації майна (92, з. 156-157; 204, с.249) або навіть самостійним видом додаткового покарання, який слід було б ввести в систему покарань. (124, з. 63-65).

Курсові роботи з кримінального процесу