Курсові роботи з кримінального процесу

Процесуальний статус захисника у кримінальному провадженні

Теоретичні засади дослідження процесуального статусу захисника у кримінальному провадженні. Поняття та значення захисту у кримінальному судочинстві. Особливості забезпечення права на захист у кримінальному провадженні. Аналіз особливостей процесуального статусу захисника у кримінальному провадженні. Особливості статусу захисника у кримінальному процесі. Права та обов'язки захисника у кримінальному процесі. Обставини, при яких участь захисника обов'язкова.

ПАССИВЫ

- обязательства (за исключением субвенций дотации собственных средств и других источников) предприятия состоящие из заемных и привлеченных средств включая кредиторскую задолженность.

Источник - legaldictionary.ru

Проте, мабуть, адвокат, що захищає підозрюваного (обвинуваченого), все-таки не повинен брати участь в допиті свідка у цій же справі, оскільки, по-перше, в ході допиту можуть з'ясуватися суперечності між свідченнями свідка і підзахисного цього адвоката і, по-друге, може бути порушена таємниця слідства, оскільки адвокатові-захисникові стануть відомі свідчення свідка, а останньому може бути повідомлений зміст свідчень підозрюваного (обвинуваченого).
У тих випадках, коли про наявність у обличчя психічного захворювання, яке позбавляє його можливості давати собі звіт в своїх діях або керувати ними, стане відомо після збудження суддею кримінальної справи приватного звинувачення або по матеріалах протокольної форми, суддя виносить ухвалу про виробництво по застосуванню примусових заходів медичного характеру і продовжує розгляд справи (ст. 316 УПК).

Курсові роботи з кримінального процесу