Курсові роботи з кримінального процесу

Класифікація спеціальної техніки. Мета і завданні застосування науково-технічних засобів

Сутність та класифікація спеціальної техніки. Поняття та загальна характеристика науково-технічних засобів у правоохоронній діяльності. Засади класифікації спеціальної техніки. Характеристика мети та завдань застосування оперативно-технічних засобів. Особливості та завдання застосування спеціальної техніки під час оперативно-розшукової діяльності в установах виконання покарань. Технічні засоби нагляду і контролю.

ПАССИВЫ

- все официальные требования по отношению к экономическому субъекту.

Источник - legaldictionary.ru

Суб'єктами регулятивного кримінального правовідношення виступають учасники суспільних відносин' що охороняються нормами кримінального права. Ознаки (характерістіки) суб'єктів указуються ; гіпотезами цих норм. Тому на перший погляд питання про суб'єктів Ц регулятивних кримінально-правових отноцденії не Д°лжен викликати труднощів, для чого достатній изуч#ть зміст гіпотези ; правової норми. Проте аналіз одногс? і того ж нормативного
Використання особою, що виконує управлінські функції в комерційній або іншій організації, своїх повноважень всупереч законним інтересам цієї організації і в цілях отримання вигод і переваг для себе або інших осіб або нанесення шкоди іншим особам, якщо це діяння спричинило спричинення істотної шкоди правам і законним інтересам громадян або організацій або законом, що охоронявся, інтересам суспільства або держави, -

Курсові роботи з кримінального процесу