Курсові роботи з кримінального процесу

Стадії кримінального процесу та їх характеристика

Теоретичні засади дослідження стадій кримінального процесу. Поняття і зміст кримінального процесу. Завдання і структура кримінального процесу. Характеристика стадій кримінального процесу. Загальна характеристика стадій досудового провадження по кримінальній справі. Кримінально-процесуальна характеристика судового провадження. Загальна характеристика необов'язкових стадій кримінального провадження. Процесуальні функції суду у кримінальному судочинстві на стадіях досудового слідства та судового розгляду.

ИНДОССАТ

- лицо, получающее вексель или иную ценную бумагу по передаточной надписи (индоссаменту).

Источник - legaldictionary.ru

Законодавчо було визначено, що засуджені з урахуванням їх працездатності і, по можливості, спеціальності притягуються до праці: на власних виробництвах установ, виконуючих покарання; на підприємствах установ, виконуючих покарання; на об'єктах підприємств будь-яких організаційно-правових форм, розташованих на територіях установ, виконуючих покарання, і поза ними; по господарському обслуговуванню установ, виконуючих покарання, і слідчих ізоляторів; і у формі підприємницької діяльності. Розглянемо всі ці форми виробничої діяльності детальніше.
В той же час адвокат не може притягати до якої-небудь відповідальності (зокрема після припинення або припинення статусу адвоката) за виражене їм при здійсненні адвокатської діяльності думка, якщо вироком суду, що тільки вступив в законну силу, не буде встановлена винність адвоката в злочинній дії (ч. 2 ст. 18 Закону про адвокатові-ре) м

Курсові роботи з кримінального процесу