Курсові роботи з кримінального процесу

Відкриття кримінального провадження

Теоретичні засади дослідження відкриття кримінального провадження. Поняття та зміст кримінального процесу. Структура кримінального процесу. Новели українського законодавства щодо початку кримінального провадження. Особливості відкриття кримінального провадження та досудового слідства як початкової стадії кримінального процесу. Відкриття кримінального провадження та початок досудового розслідування. Реєстр досудових розслідувань.

ПРИВОД

- принудительное препровождение (доставление) органами милиции (полиции) обвиняемого, подсудимого, подозреваемого, свидетеля и некоторых других лиц в суд, в органы дознания, к прокурору или следователю в случае их неявки (без уважительной причины) по вызову. Производится по мотивированному постановлению (определению) перечисленных лиц, направленному соответствующему органу внутренних дел для исполнения.

Источник - legaldictionary.ru

Доказом того, що суб'єкт незаконного затримання - спеціальний, є наявність мінімум одного додаткового признака219[219]. У юридичній літературі, як ми вже відзначили, виділяється така ознака - право затримувати людину за підозрою в скоєнні злочину. Аналогічна ознака була названа ще в 1939 р. Верховним Судом СРСР. У визначенні у справі П. суд вказав, що стаття про незаконне затримання може бути застосована тільки до представника влади, що незаконно використав право затримання, а не до особи, якій таке право взагалі не предоставлено220[220].
В цілях забезпечення повноти і своєчасності збору доказів у справі суддя в підготовчій стадії до судового розгляду повинен викликати заявника для попереднього опиту, з'ясування можливих заперечень з боку зацікавленої особи і запропонувати заявникові заповнити необхідні докази у справі, роз'яснити йому його процесуальні права і обов'язки.

Курсові роботи з кримінального процесу