Курсові роботи з кримінального процесу

Засуджений (виправданий) як суб'єкт кримінального провадження

Теоретичні засади дослідження засудженого (виправданого) як суб'єкта кримінального провадження. Поняття суб'єктів кримінального провадження (суб'єктів кримінально-процесуальних відносин, суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності). Класифікація суб'єктів кримінального провадження. Характеристика статусу засудженого (виправданого) як суб'єкта кримінального провадження. Загальна характеристика суб'єктів, що відносяться до сторони захисту. Особливості статусу засудженого (виправданого) як суб'єкта кримінального провадження.

ЗЕМСТВА

- в 1864 - 1917 гг. выборные органы всесословного самоуправления. К 1914 г. действовали в 43 губерниях. Ведали просвещением, здравоохранением, строит. дорог и т.д. Избират. система по трем куриям гарантировала преобладание представителей дворянства. Исполнительные аппарат отсутствовал; компетенция ограничена деятельностью губернатора. После Февр. революции - центр. звено местного управления. Упразднены в 1918 г.

Источник - legaldictionary.ru

Наприклад, так зване офіційне попередження неповнолітнього правопорушника в англійському процесі враховується судом при повторному притяганні до кримінальної відповідальності і призначенні покарання, у зв'язку з чим можна розглядати його не як простій відмова обвинувача від кримінального переслідування, а як владне рішення, що зачіпає права і законні інтереси громадян. Тільки у 1995 р. тут було винесено 120 тис. таких офіційних попереджень. Ще далі пішов законодавець в деяких європейських країнах. У Бельгії згідно із законом від 29 червня 1964 р. процесуальні дії припиняються, якщо особа правопорушення, що зробило, відшкодує заподіяний ним збиток або зробить грошовий внесок до фонду суспільства Червоного Хреста. У Нідерландах: за законом 1983 р. прокуратура сама може ухвалювати остаточне рішення по злочинах, максимальне покарання за яких не перевищує 6 років висновку, за умови якщо обвинувачений добровільно внесе до казни певну суму. Таким чином, публічний провінітель сам вирішує справу, застосовуючи до правопорушника, хай і відносно малозначні, санкції.
Таким чином, головне призначення постановки приватних питань полягає в тому, щоб допомогти засідателям присяг повно і правильно відповісти на основні питання про фактичні обставини справи і винності або невинності підсудного.

Курсові роботи з кримінального процесу