Курсові роботи з кримінального процесу

Поняття, суть і завдання кримінального процесу

Поняття і суть кримінального процесу. Типи кримінального процесу. Мета, принципи і завдання сучасного кримінального процесу. Мета і завдання сучасного кримінального процесу. Система принципів кримінального процесу. Система стадій кримінального процесу в Україні.

АТАМАН

- высший начальник казачьего войска (войсковой, наказный, походный, кошевой А.), казачьей административно-территориальной единицы (окружной, отдела, станичный, хуторской А.) или командир подразделения (куренной А.)

Источник - legaldictionary.ru

У теорії кримінального права "тяжкі наслідки" традиційно вважаються оцінною ознакою, яку слід визначати у кожному конкретному випадку виходячи з обставин дела208[208]. На думку В.Н. Кудрявцева, оцінні ознаки відносяться до змінних ознак складу злочину, "їх зміст може змінюватися впродовж дії даного кримінального закона"209[209]. У оцінних ознаках виявляється прагнення законодавця відобразити в диспозиціях норм істотні, але невловимі за допомогою інших понять ознаки злочину, закріпити в них як можна більший спектр відтінків деколи небезпеці конкретних посягательств210[210], що змінюється.
Режим в дисциплінарній військовій частині забезпечується охороною і постійним наглядом за поведінкою засуджених військовослужбовців, дотриманням правил взаємин між персоналом дисциплінарної військової частини і засудженими військовослужбовцями, гнучкою системою застосування заходів заохочення і стягнення.

Курсові роботи з кримінального процесу