Курсові роботи з кримінального процесу

Визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі

Теоретичні засади дослідження визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі. Поняття доказів у кримінальному процесі. Поняття і елементи процесу доказування в кримінальному провадженні. Обов'язок доказування. Допустимість доказів у кримінальному процесі України. Аналіз особливостей визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі. Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини. Недопустимість доказів та відомостей, які стосуються особи підозрюваного, обвинуваченого. Процесуальний порядок визнання доказів недопустимими.

ТАКСИРОВЩИК

Должностные обязанности. Производит таксировку первичных документов (нарядов, материальных приходных ордеров, требований, накладных и др.) и подсчет итогов по каждому виду документа. Принимает меры по использованию современных технических средств.   Должен знать: положения, инструкции, другие руководящие материалы и нормативные документы, касающиеся порядка заполнения документов; формы первичных документов (нарядов, материальных приходных ордеров, требований, накладных и т.п.) и порядок их заполнения; порядок выполнения расчетов; основы организации труда; правила эксплуатации технических средств; основы законодательства о труде; правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны труда.   Требования к квалификации. Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы.      

Источник - legaldictionary.ru

Достовірність свідчень перевіряється при зіставленні з результатами інших слідчих дій. Страх перед раптово виниклою небезпекою нерідко приводить до порушення сприйняття, що спричиняє за собою дачу потерпілим неправильних свідчень. Свідчення можуть бути уточнені в результаті їх перевірки в ході допиту на місці події, пред'явлення для пізнання і т.д. За допомогою огляду або обшуку можуть бути перевірені свідчення свідка і потерпілого про місцезнаходження слідів і предметів, а за допомогою експертизи - свідчення про походження і особливості слідів і предметів. Належить з'ясувати, чи володіє суб'єкт необхідними якостями, що дозволяють належним чином сприйняти ті події, про які він повідомляє в своїх свідченнях, а також в яких об'єктивних умовах відбувалося це сприйняття Здібність свідка і потерпілого до сприйняття тих або інших обставин може бути успішно перевірена за допомогою слідчого експерименту, який дозволяє, наприклад, встановити, чи міг він виглядеть плі чути те, про що повідомив в своїх свідченнях, а перевірка свідчень на місці дає можливість встановити обізнаність особи про фактичну обстановку на місці, де, судячи по його свідченнях, відбувалися певні події або здійснювалися визначені действі Перевірка правильності відтворення досягається в ході допиту шляхом постановки перед допитуваним контрольних питань і отримання від нього максимально деталізованих свідчень про обставини, що можуть бути перевіреними за допомогою інших доказів.
Винесене визначення може бути протягом семи діб оскаржене захисником, потерпілим і його представником, близьким родичем особи, про яку розглядалася справа, а також опротестовано прокурором до вищестоящого суду.

Курсові роботи з кримінального процесу