Курсові роботи з кримінального процесу

Диференціація та уніфікація форми кримінального процесу

Теоретичні засади дослідження уніфікації та диференціації форми кримінального процесу. Поняття кримінально-процесуальної форми. Сутність уніфікації та диференціації кримінально-процесуальної форми. Характеристика диференційованих форм кримінального провадження. Кримінальне провадження на підставі угод. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Кримінальне провадження яке містить державну таємницю. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.

ПОМЕСТЬЕ

- 1) в широком значении - комплекс феодальной земельной собственности и связанных с ней прав на феодально-зависимых крестьян, т. е. синоним вотчины; в более узком, специальном значении - крупное или среднее феодальное хозяйство, в котором большую часть всей земельной площади составлял домен, обрабатывавшийся барщинным трудом крепостных крестьян (см. Барщина); особое распространение получило в Восточной и Центральной Европе XVI-XVIII вв.; 2) условное земельное владение в России конца XV-начала XVIII вв.; предоставлялось государством за несение военной и государственной службы. Не подлежало продаже, обмену и наследованию. В XVI-XVII вв. постепенно сближалось с вотчиной и слилось с ней по указу 1714 г.; в XVIII-XX вв. - то же, что земельное имение.

Источник - legaldictionary.ru

Оскільки свідчення проти близьких родичів і об'єктивно, і суб'єктивно є доносом на них, їх зрада, не несе справжньої правди і не має справжньої етичної цінності, то всупереч думці Купріянова совістю нехтує швидше не той, хто вважає таку поведінку неприпустимою, етично протиприродним, нелюдяним, несправедливим, блюзнірським по відношенню до близьких родичів, а той, хто всупереч лежачим в основі права і суспільній гуманістичній совісті загальнолюдським уявленням про добро і справедливість ігнорує своє конституційне право не свідчити проти них і викриває їх своїми свідченнями (навіть якщо зміст цих свідчень відповідає дійсності), а також той, хто запевняє інших, що так поступати по відношенню до своїх матері, отцеві, дочці, синові і іншим близьким родичам "по-божому".
Зміст ознак "незаконна передача", "незаконне надання послуг майнового характеру" пов'язане з поняттями "Незаконне отримання", "незаконне користування послугами майнового характеру", що припускає їх відповідне токування.

Курсові роботи з кримінального процесу