Курсові роботи з кримінального процесу

Експерт як суб'єкт кримінального провадження

Теоретичні засади дослідження процесуального становища експерта. Нормативне регулювання використання спеціальних знань у новому Кримінальному процесуальному кодексі України. Поняття та види судової експертизи. Аналіз особливостей процесуального становища експерта. Процесуальний порядок призначення і проведення експертизи. Права та обов'язки експерта. Висновок експерта.

АССИЗЫ

(позднелат. assisae - заседания) - в средневековой Англии название некоторых актов короля (напр., Кларендонская А. о создании большого жюри (обвинительных присяжных) при рассмотрении дел об уголовных преступлениях), а также название особых видов исков, выездных сессий судов. Синоним суда присяжных.

Источник - legaldictionary.ru

У решті випадків діє ст. 49 УК РРФСР, що передбачає при засудженні до позбавлення свободи на термін не понад 5 років 5-річний (п. 2 ч. 1 ст. 49), а при засудженні до строгішого покарання - 10-річний давнісний термін (п. 3 ч. 1 ст. 49), тоді як п. "б" ч. 1 ст. 83 УК РФ в першому випадку (злочин середньої тяжкості) передбачає 6-річний давнісний термін, в другому по п. "в" ч. 1 ст. 83 (тяжкий злочин) - такий же, як і по п. 3 ч. 1 ст. 49 УК РРФСР, 10-річний термін давності, але для УК РФ, на відміну від УК РРФСР, це не максимальний термін давності, оскільки пунктом "г" ч. 1 ст. 83 УК РФ передбачений 15-річний давнісний термін при засудженні за особливо тяжкий злочин. Відповідно до ст. 49 УК РСФСР по злочинах, здійснених до 1 січня 1997 р., вирок не може бути приведений у виконання незалежно від міри покарання (окрім засудження до страти - відповідно до обох УК питання про застосування терміну давності в цьому випадку вирішується судом) навіть при ухиленні особи від відбиванія покарання, якщо з часу виголошення вироку пройшло 15 лет224.
Судовий розгляд має велике виховне і попереджувальне значення. Застосовуючи заходи кримінального покарання, суд не тільки карає злочинців, але і має на своїй меті їх виправлення і перевиховання, а також попередження злочинів.

Курсові роботи з кримінального процесу