Курсові роботи з кримінального процесу

Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі

Теоретичні засади дослідження забезпечення безпеки учасників кримінального процесу. Поняття забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі. Проблеми практичної реалізації заходів безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному судочинстві. Аналіз особливостей забезпечення безпеки учасників кримінального процесу. Правове забезпечення реалізації безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Суб'єкти правовідносин щодо забезпечення безпеки учасників кримінального процесу. Заходи безпеки та процесуальний порядок їх застосування.

ДЕМАРШ

(фр. demarche) - чрезвычайное выступление органов внешних сношений одного государства в отношении другого государства. Может выражаться в различных дипломатических актах - заявлении, направлении ноты, меморандума, отзыве дипломатического представителя и др. Как правило, Д. предпринимается в том случае, когда разрешение возникшего международного вопроса не достигается в порядке нормальной дипломатической работы или если для его урегулирования требуется принятие срочных мер. Содержанием Д. бывает просьба, протест, требование, предложение и т.п. Он должен осуществляться с соблюдением общепризнанных норм международного права и иметь целью укрепление международного мира, дружественных связей и сотрудничества между государствами.

Источник - legaldictionary.ru

Результати аналізу і узагальнення атестаційної роботи, тестування прокурорів і слідчих показують, що в них в різній мірі відображені вимоги загального характеру, які співвідносяться з вимогами, що пред'являються до всіх прокурорських працівників. У атестаційній характеристиці, інших відповідних документах зазвичай наголошуються сумлінність, дисциплінованість, принциповість і об'єктивність, уважне і поважне відношення до громадян, коректність, ввічливість, чуйність і тактовність, скромність, працьовитість, вимогливість до себе і самокритичність, старанність, старанність і акуратність. Крім цих етичних властивостей особи при встановленні відповідності прокурорського працівника певній посаді оцінюються професійні якості, відповідні функціональним завданням, особливостям професійної діяльності у відповідній сфері (участь в суді, нагляд за дотриманням законів в установах кримінально-виконавчої системи), з обліком ієрархічного рівня органу прокуратури в прокурорській системі.
Відповідальність по ст. 340 УК РФ несуть лише військовослужбовці, що входять до складу бойового розрахунку, екіпажа корабля або літального апарату, зміни пункту управління, інших сил і засобів бойового забезпечення і обслуговування.

Курсові роботи з кримінального процесу