Курсові роботи з кримінального процесу

Загальна характеристика слідчих (розшукових) дій

Поняття та види слідчих (розшукових) дій в кримінальному процесі України. Поняття слідчих (розшукових) дій. Види та класифікація слідчих (розшукових) дій. Загальні умови провадження слідчих (розшукових) дій. Поняття та види загальних умов провадження слідчих (розшукових) дій. Характеристика загальних умов провадження слідчих (розшукових) дій.

ВЗНОС

- внесение определенной суммы денежных средств в виде вклада в банк, платежей, платы за вступление (вступительный В.), участие в организации (членские В.), оплаты своей доли в имущественном приобретении (паевой В.).

Источник - legaldictionary.ru

Як наголошувалося у пресі, головний недолік концепції трьох основних функцій полягає в тому, що вона не відображає всієї повноти карно-процесуальної діяльності, залишаючи в стороні діяльність значного числа учасників процесу 109. Обернувши на цю увагу, Р. Д. Раху-нов відзначив, що перераховані три функції не тільки не охоплюють діяльність всіх учасників процесу, але і здійснюються далеко не в 'всіх стадіях процесу. На його думку, до самостійних функцій належать функції розслідування кримінальної справи, .поддержания цивільного позову і захисту від позову 110. На самостійність функції розслідування справи указували також В. В. Шиманов-ский и М. М. Видря 1П.
Засудженим до страти створюються необхідні побутові умови. Вони отримують постільне приладдя, триразове живлення. При необхідності надання медичної допомоги це робиться в камері, крім випадків, коли за станом здоров'я засуджені потребують такої допомоги, яка в камері надана бути не може.

Курсові роботи з кримінального процесу