Курсові роботи з кримінального процесу

Закриття кримінального провадження

Початок досудового розслідування та особливості кримінального переслідування за новим кримінальним процесуальним кодексом України. Характеристика інституту закриття кримінального провадження. Поняття стадії досудового розслідування та його форми. Форми закінчення досудового розслідування. Процесуальний порядок закриття кримінального провадження. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування.

АСЕССОР

(лат. assessor - заседатель) - 1) в Древнем Риме должностное лицо, сведущее в законах; назначалось в помощь преторам, пропреторам, проконсулам, начальникам провинций, позднее - префектам для отправления разнообразных судебных функций. В императорский период А. (под разными названиями) состояли при императорах как бы в качестве юрисконсультов, помогая им советами и давая заключения по сложным судебным делам; 2) в Средние века и Новое время члены некоторых судов в ряде стран Европы (Франции, Польше, германских княжествах); иногда А. помогали сеньору, отправлявшему правосудие; 3) в царской России - административная должность, а также гражданский чин (коллежский А.).

Источник - legaldictionary.ru

Теорії і практиці порушення кримінальних справ присвячено багато работи4. При цьому обговоренню були піддані ряд проблем. Зокрема, указувалося на складності, що виникають при дозволі питання про передумови кримінального процесу, в силу недостатньо чіткого регулювання його в законі. Спірним є питання про необхідність порушення кримінальної справи при невстановленні події злочину зважаючи на недостатність даних. У літературі було висловлено думку, що оскільки не встановлена подія злочину, то і 'треба вважати, що його не було 5. З цим погодитися не можна. Прирівнювання невстановленої події злочину до його відсутності породжує тенденцію до відмови в збудженні справ в сумнівних випадках. Тим часом для порушення справи досить обгрунтований фактичними даними припущення про наявність довершеного або підготовлюваного злочину.
Чи не полягає різниця між кримінальними і некримінальними правопорушеннями в тому, що перші йдуть в розріз задоволенню найважливіших і більш менш важливих правомірних потреб, а другі -неважних, на правильну або навіть помилкову думку правоучредітелей?

Курсові роботи з кримінального процесу