Курсові роботи з кримінального процесу

Залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій

Теоретичні засади дослідження залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій. Поняття і значення слідчих дій. Класифікація слідчих дій у кримінальному процесі. Аналіз особливостей залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій. Поняття спеціальних знань, основні форми та суб'єкти їх використання (застосування) у судочинстві. Правовий статус спеціаліста як суб'єкта кримінального процесу й учасника слідчих дій. Форми взаємодії в процесі використання спеціальних знань.

МИНОРАТ

(от лат. minor - меньший) - 1) преимущественное (а иногда исключительное) наследование имущества младшим родственником семьи. Принцип М. был закреплен средневековым европейским правом. В отличие от майората М. получил распространение главным образом в крестьянской среде. В русском дореволюционном обычном праве младший сын, если он оставался при отце, получал в наследство двор, а иногда и другое имущество; 2) само наследственное имущество, переходящее младшему в роде.

Источник - legaldictionary.ru

Дісс. у вигляді научн, доповіді на здобуття вченого ступеня докт. юрід. наук. - М., 1996. З. 16-17: Михайлов В.А.. Белобров Ю.Н. Повноваження керівників міністерств, управлінь і відділів внутрішніх справ " °рганов дізнання по організації розслідування пргступлений//Учение. ручні школи і ідеї: Ювілейна збірка наукових праць. - М. [))'-). (-. 57-69: Михайлов В.А. Наукові основи організації дознания//0р-ганизацин дізнання в органах внутрішніх справ. - М-, 1993: В.А. Михпч'^ • 'оа ^головно-процессуальная діяльність федеральних органів податкової поліції Росії. - М-, 1994; Михайлов В.А.. Видря М.М. Деякі "опити взаємодії міліції і військ н боях за Сталинград/ /Вместе ( армією і народом. До 23 і годовшине перемоги у Великій Вітчизняній
Відтак комісія припускала обмежити область поражень в правах тільки групою права становий-службових, допускаючи в області прав майнових і сімейних лише відомі обмеження, як наслідки понесених винним покарань, і притому наслідки не каральної, а цивільної властивості.

Курсові роботи з кримінального процесу