Курсові роботи з кримінального процесу

Міжнародна правоохоронна діяльність

Теоретичні засади дослідження міжнародної правоохоронної діяльності. Правоохоронна діяльність держави: поняття та ознаки. Міжнародне співробітництво у галузі правоохоронної діяльності. Характеристика особливостей міжнародної правоохоронної діяльності. Зміст, основні напрями та форми міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю. Поняття, завдання та правова основа міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Міжнародне співробітництво правоохоронних органів України в рамках Інтерполу.

КОНВОЙ

- вооруженная охрана, наряжаемая для сопровождения (конвоирования) к месту назначения арестованных, осужденных или военнопленных.

Источник - legaldictionary.ru

Під істинами цього роду Г. Гордеенко розуміє виявлення результатів застосування законодавства в практичному житті - ті дані, які свідчать про кримінально-політичну придатність певних початків кримінального законодавства. Г. Гордеенко відзначає, що кримінально-правова практика, загрузла "в мороці забобонів, освячених прикладами століть", може бути початковим пунктом для створення "нової кримінальної політики" (698).
Ділення замаху на закінчене і нескінчене має не тільки теоретичне, але і практичне значення. По-перше, закінчений замах звичайний небезпечніше нескінченого, оскільки по ступеню завершеності дій близько до закінченого злочину і тому по ступеню суспільної небезпеки наближається до нього, що, природно, впливає і на покарання. По-друге, таке ділення має велике значення при рішенні питання про добровільну відмову.

Курсові роботи з кримінального процесу