Курсові роботи з кримінального процесу

Міжнародний розшук злочинців

Поняття, завдання та правова основа міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Процесуальний порядок міжнародного співробітництва. Процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги під час проведення процесуальних дій. Кримінальне провадження у порядку перейняття. Сутність видачі (екстрадиції) особи, яка вчинила злочин. Поняття видачі (екстрадиції) особи, яка вчинила злочин. Принципи екстрадиції. Процесуальний порядок видачі особи (екстрадиції). Проведення екстрадиційної перевірки (ст. 587 КПК). Визнання та виконання вироків іноземних судів та передання засуджених осіб.

ДОТАЦИЯ

(лат. dotatio - дар) - 1) государственное пособие гражданам и организациям для покрытия убытков или других целей; доплата; 2) сумма денежных средств, выделяемая из бюджета предприятию, у которого затраты на производство и реализацию продукции не покрываются получаемыми доходами, а также на поддержание относительно низких розничных цен на отдельные товары, реализуемые населению; 3) денежная сумма, выделяемая из бюджета вышестоящего уровня в случае недостаточности доходов для формирования минимального бюджета нижестоящего территориального уровня. Выделение Д. осуществляется в порядке бюджетного регулирования на безвозмездной и безвозвратной основе, а ее использование не имеет целевого назначения.

Источник - legaldictionary.ru

Право встановлювати караність діянь, здійснених громадянами СРСР за кордоном, і право радянських судів застосовувати покарання до цих осіб в межах СРСР відповідно до радянських законів витікає з суті державного суверенітету, з суті інституту громадянства СРСР і його принципів, з визнання радянського громадянства правовим засобом виразу, закріплення і реалізації державного суверенинета46. Державний суверенітет втілений в компетенцію держави; він виявляється в тому, що СРСР самостійно визначає круг своїх повноважень в межах державної території. Тому не може бути сумнівів в тому, що СРСР може розповсюдити застосування свого кримінального законодавства на радянських громадян, що знаходяться в СРСР, скоїли злочини поза його межами. Радянська державна влада володіє самостійністю, незалежністю по відношенню до влади іншої держави і "верховенством, що виражається, зокрема, у володінні нею монополією властного примушення усередині меж даного государства"47.
Вибіркове вивчення матеріалів перевірок, проведених фахівцями ЕРЦ за період 1997 - 1999 рр., дозволяє зробити вивід про те, що мають місце факти порушень нормативних актів, відступів від регламентованого порядку проведення перевірок.

Курсові роботи з кримінального процесу