Курсові роботи з кримінального процесу

Органи, які уповноважені здійснювати оперативно-розшукову діяльність в Україні

Поняття оперативно-розшукової діяльності та її види. Система органів, уповноважених на здійснення ОРД. Компетенція органів, уповноважених на здійснення ОРД, та порядок їх функціонування.

ДОТАЦИИ

- бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов.

Источник - legaldictionary.ru

Тут доречно привести мудрий вислів французького філософа-просвітителя Ш.Монтескье про значення складної процесуальної форми для захисту права, свобод і законних інтересів людей: "Формалізм виявляється дуже багато для сторони, недобросовісний, що діє, тому що він її утрудняє, і, навпаки, його дуже мало для чесної людини, яку він захищає: його складність, а також породжувані їм повільність і витрати представляються ціною, за яку кожен купує свою свободу і забезпечує своє добро".
Положення про виправно-трудові табори (ИТЛ) замість колишнього ділення на позбавлення волі із строгою ізоляцією і без такої встановило ділення на позбавлення свободи в окремих місцевостях СРСР і позбавлення волі в загальних місцях висновку. Позбавлення волі на строк до 3 років повинне було відбуватися в загальних місцях висновку, а на термін від 3 до 10 років - в ИТЛ.

Курсові роботи з кримінального процесу