Курсові роботи з кримінального процесу

Особливості тактики допиту неповнолітнього свідка

Теоретичні засади дослідження особливостей допиту неповнолітнього свідка. Поняття та види допиту. Захист прав неповнолітніх у кримінальному процесі. Аналіз особливостей тактики допиту неповнолітніх свідків. Процесуальні особливості допиту неповнолітніх осіб. Особливості психології неповнолітніх, які необхідно враховувати під час допиту. Тактика та тривалість допиту неповнолітніх.

ЖИВОТНЫЕ

- один из объектов гражданских прав (ст. 137 ГК РФ). КЖ. применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное. Ж., находящиеся в состоянии естественной свободы, представляют собой, как правило,”ничейную вещь” и, если это не противоречит действующим правовым нормам, могут стать объектом права собственности со стороны любого, кто их поймает. Запрещается жестокое обращение с Ж. Под последним подразумевается обращение, противное принципам гуманности. Нарушение требования относительно порядка обращения с Ж. рассматривается как злоупотребление правом и соответственно влечет возможность отказать собственнику или законному владельцу Ж. в защите принадлежащего ему права на Ж. Специальные нормы, посвященные отношению к безнадзорным животным, приобретению права собственности на них. а также возмещению расходов на содержание и выплату вознаграждения, содержатся в ст. 230-232 ГК РФ.

Источник - legaldictionary.ru

Імунітет законодавців в США до недавнього часу еволюціонував у бік розширення. Так, в 1951 році (справа Tenney v. Brandhove) було обумовлено розповсюдження імунітету законодавців на будь-яку законну їх діяльність, а не тільки на дії при здійсненні законодавчого процесу. Проте, в 1972 р. Верховний Суд США в справі Hitchinson v. Proxmire вказав, що свобода мов і дебатів не захищає сенатора від кримінальної відповідальності за наклепницькі вигадки, зроблені їм в газетах і прес-релізах. На думку Р.Д. Бетчелдера (R.D. Batchelder), подібне звуження об'єму імунітету законодавців викликає негативний ефект при виконання тими своїх офіційних обов'язків. Імунітет повинен розповсюджуватися на будь-яку, у тому числі і політичну діяльність конгресменів, а не тільки на їх участь в законотворчому процесі. Як тільки конгресмени виступатимуть під загрозою відповідальності за свої мови, то вони замовкнуть на публіці і перенесуть свої дебати в зали Конгресу. Іммунітет конгресменів - гарантія того, що народ знатиме, що відбувається в Конгресі на самому деле.93
Доказом виправдувальною називається така обставина, яка, не руйнуючи ніякого окремого доказу звинувачення, представляє самостійне виправдання, указуючи, що є дані для абсолютно протилежної гіпотези про те, що всьому відбулося.

Курсові роботи з кримінального процесу