Курсові роботи з кримінального процесу

Поняття і зміст процесу доказування

Поняття і елементи процесу доказування в кримінальному провадженні. Обов'язок доказування. Поняття, способи збору і перевірки доказів. Особливості збору і перевірки доказів в різних стадіях процесу. Поняття і значення оцінки доказів. Поняття внутрішнього переконання як методу і результати оцінки доказів. Джерела доказів.

РОЯЛТИ

Вид платежа по лицензионному договору, при котором покупатель производит оплату общей стоимости лицензии по частям, как правило, в виде процента (твердо установленного или скользящего) от продажной стоимости продукции, производимой по лицензии,  либо от прибыли лицензиата в течение всего срока действия договора или его части. По мнению некоторых экономистов-международников, размер роялти равен или прямо пропорционалет доле затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в себестоимости единицы продукции.

Источник - legaldictionary.ru

Цей аспект характеристики джерел інформації про злочини можна було б продовжувати, але і сказаного цілком достатньо не тільки для констатації різноманіття таких джерел, але і для їх класифікації, так само як і для подальшої характеристики. Оскільки будь-яка класифікація базується на певних підставах і лише при їх наявності остання буде обгрунтованою те, природно, що і класифікація перерахованих вище джерел інформації про злочини також повинна базуватися на конкретних і до того ж специфічних підставах. І якщо мова йде про характеристику явищ, що мають правове значення, то важливою підставою їх класифікації є факт правової регламентації того або іншого джерела інформації у відповідному нормативному акті.
Є всі підстави прогнозувати зростання реальних показників злочинності, пов'язаної з дачею хабарів адвокатами, у зв'язку з наділом захисників повноваженнями по збору доказів (ч. 3 ст. 86 УПК РФ). Не випадково і процесуальні супротивники - слідчі, дізнавачі, прокурори, для сбо

Курсові роботи з кримінального процесу