Курсові роботи з кримінального процесу

Примирювальна форма вирішення кримінальних справ

Теоретичні засади дослідження примирювальної форми вирішення кримінальних справ. Поняття кримінально-процесуальної форми. Поняття кримінального провадження на підставі угод. Аналіз особливостей примирювальної форми вирішення кримінальних справ. Особливості укладення угоди про примирення (ініціювання, зміст, наслідки). Порядок судового провадження на підставі угоди.

МИЛИЦИЯ

(от лат. militia - военная служба, гражданское ополчение) - 1) нерегулярные отряды вооруженных граждан, ополчение (напр., в России конца XIX - начала XX в. иррегулярные войска на Кубани и в Дагестане, предназначенные для несения полицейской и конвойной службы); 2) в РФ название полиции, система государственных органов по охране общественного порядка, защите жизни, здоровья и прав граждан, интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств; наделена правом применять меры принуждения. Входит в систему Министерства внутренних дел РФ. Подразделяется на криминальную милицию и милицию общественной безопасности.

Источник - legaldictionary.ru

Дослідження речових доказів здійснюється за допомогою різних слідчих дій. Найбільш простим способом дослідження є огляд вещественгт тх доказів. При огляді встановлюються і фіксуються індивідуальні ознаки предмету, доступні безпосередньому сприйняттю (розміри, форма, колір і ін.), або що виявляються за допомогою простих приладів (наприклад, лупи). Для дослідження властивостей речових доказів може проводитися також слідчий експеримент, а для ідентифікації - пред'явлення для пізнання. Найбільш складною формою дослідження речових доказів є експертиза. Експертним шляхом встановлюються властивості предметів, що вимагають для свого виявлення спеціальних знань і, як правило, складного устаткування (наприклад, визначаються природа і хімічний склад речовини).
Експерт-криміналіст зобов'язаний містити в справності і постійній готовності до застосування криміналістську техніку, що знаходиться в його розпорядженні; по виклику слідчого своєчасно з'явитися для участі в огляді, мати при собі необхідні науково-технічні засоби.

Курсові роботи з кримінального процесу