Курсові роботи з кримінального процесу

Проблема переслідування, здійснюваного прокурором у суді

Теоретичні засади дослідження переслідування, здійснюваного прокурором у суді. Прокурор як суб'єкт кримінального переслідування. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України. Аналіз особливостей переслідування, здійснюваного прокурором у суді. Зміна обвинувачення в суді. Висунення додаткового обвинувачення. Відмова від підтримання державного обвинувачення. Погодження зміни обвинувачення, висунення нового обвинувачення та відмови від підтримання державного обвинувачення.

ЗАБАСТОВКА

форма борьбы наемных работников за изменение условий труда путем временного отказа от работы на прежних условиях. Основные требования участников З. обычно состоят в повышении заработной платы, сокращении продолжительности рабочего дня, улучшении условий труда и т.п. З. делятся на частичные, когда бастует часть работников фирмы или компании, всеобщие, когда бастуют работники одной или нескольких отраслей экономики, и национальные, когда бастуют трудящиеся всего государства.

Источник - legaldictionary.ru

Хоча прихильники цього напряму і відшукують сліди своєї доктрини в творіннях грецьких і римських письменників, але учення останніх по питаннях кримінального права представляють лише окремі афоризми, думки і положення, так що з поза сумнівом бульшим правом на авторитети Платона і Арістотеля, Цицерона і Cенеки посилаються представники і протилежного переконання (1596); тільки з початком нової філософії вже у Гуго Гроция ця доктрина отримує ясніше окреслення, хоч і Гроций, ототожнюючи покарання з тальоном, підкріплює свій погляд по перевазі історичними вказівками (1597); у повному ж кольорі теорія відплати є тільки в новітній німецькій філософії і притому з різними відтінками (1598).
Застосування запобіжних заходів обмежене конкретними межами - досягненням цілей, встановлених ст. 89 УПК РСФСР і вказаних нами вище. Якщо необхідність в досягненні Даних цілей відсутня, якщо запобіжні заходи використовуються в інших цілях, їх застосування слід розцінювати як зайве

Курсові роботи з кримінального процесу